writehi(s)story Passie voor schrijven
home   wat is writehi(s)story?   bladeren   uitgeven   gezamenlijke publicaties   boekenwinkel   manuscriptanalyse   inschrijven   contact   
top 10   wedstrijden   forum   hulp   
 
naam:  
pass:  


wachtwoord vergeten?
 
 

Volg ons op facebook

Ga naar chat

< terug

Betere leesbaarheid

Het brandoffer

door RudolfPaul

En het geschiedde dat God Abraham verzocht, en Hij zeide tot hem:`Abraham!' En hij zeide: `Zie hier ben ik.' En Hij zeide: `Take now thy son, thine only son, whom thou lovest, even Isaac, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt-offering upon one of the mountains which I will tell thee of.' Toen stond Abraham 's morgens vroeg op en zadelde zijnen ezel, en nam twee van zijne jongens met zich, en Isaak zijnen zoon; en hij kloofde hout voor het brandoffer, en maakte zich op en ging naar de plaats, die hem God gezegd had. Aan den derden dag, toen hief Abraham zijne oogen op en zag die plaats van verre; en Abraham zeide tot zijne jongens: `Blijf gij hier met den ezel, en ik en de jongen zullen henengaan tot daar; als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren.' En Abraham nam het hout des brandoffers en leide het op Isaak zijnen zoon; en hij nam het vuur en het mes in zijne hand, en zij beiden gingen te zamen. Toen sprak Isaak tot Abraham zijnen vader en zeide: `Mijn vader!' En hij zeide: `Zie hier ben ik, mijn zoon.' En hij zeide: `Zie, het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer?' En Abraham zeide: `God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon.' Zoo gingen zij beiden te zamen. En zij kwamen tot de plaats, die God hem gezegd had; en Abraham bouwde aldaar een altaar, en hij schikte het hout; toen hief Abraham zijne oogen op en zag om, en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijne hoornen; en Abraham nam dien ram, en leide hem op het altaar boven op het hout; en Abraham strekte zijnen hand uit en nam het mes om den ram te slachten. Maar de Engel des HEEREN riep tot hem van den hemel en zeide; `Abraham, Abraham! I said "Thy son, thine only son", not some bloody ram, you silly old fool! Can't you understand English!' En Abraham hief zijne oogen op en zeide: `Fuck You!', en hij hief daarbij zijnen middelvinger op tot den hemel. En hij zeide: `Wat denk je wel!' En hij riep nogmaals: `What think you well!' Toen keerde Abraham met zijnen zoon Isaak weder tot zijne jongens, en zij maakten zich op, en zij gingen samen naar Ber-Seba.

Genesis 22

 

feedback van andere lezers

  • greta
    Geweldig. Zo wil ik wel meer Bijbellessen volgen.
    ("What think you well" hihi.)

Er zijn 6 bezoekers online, waarvan 0 leden: .