writehi(s)story Passie voor schrijven
home   wat is writehi(s)story?   bladeren   uitgeven   gezamenlijke publicaties   boekenwinkel   manuscriptanalyse   inschrijven   contact   
top 10   wedstrijden   forum   hulp   
 
naam:  
pass:  


wachtwoord vergeten?
 
 

Volg ons op facebook

Ga naar chat

< terug

Betere leesbaarheid

Het Bestaan in al zijn Eenvoud (81)

door koyaanisqatsi

Abel Bocoum ging ervan dat uit dat hij zich als verloofd mocht beschouwen; met de eierverkoopster dan nog! Onvoorstelbaar!
Zo gunstig was het lot sommige mensen nu eenmaal gezind, filosofeerde hij: ze erfden onverwacht een groot fortuin, wonnen de loterij of zagen door een huwelijk hun leven een zodanige kentering nemen dat hun omgeving het als een handvol kostbare parels toegeworpen geluk alleen maar met ongeloof, bewondering of afgunst kon gadeslaan.
'Maar wat zal de Grootmogol ervan denken?' vroeg Bocoum terwijl hij in zijn ovalen spiegel staarde, op zoek naar gelaatstrekken van een vergane aantrekkelijkheid. 'Ik ken hem als iemand voor wie iedere rancune vreemd is maar met een mens weet men het nooit, wanneer er passie in het spel is.'
Voorlopig was er jammer genoeg weinig ruimte voor euforie. Integendeel, Bocoum was nog niet in het huwelijksbootje gestapt en overspel lag al om de hoek op hem te wachten.
Die ellendige bruid en haar al even ellendige moeder ook, vloekte hij binnensmonds. Hingen die twee niet als bloedzuigers rond zijn hoofd te cirkelen dan kon hij zelf al enig initiatief nemen om zijn aanstaande te vinden. Nu kon hij slechts hopen dat hij de conceptie van de bruid had klaargekregen voor de eierverkoopster hem had gevonden en hun huwelijk een feit was. In dat geval zou hij zich alleen maar schuldig maken aan vulgair bedrog, wat toch nog een trapje lager op de zondeladder stond dan echtbreuk. Want dat hij nog langer zou weigeren zijn diensten aan de bruid aan te bieden was uitgesloten. Met een huwelijk in het vooruitzicht was een kapotgemaakte carrière een regelrechte ramp. Nee, meer dan ooit kwam het er nu op aan naam en faam te maken. De haast vrome bescheidenheid van de eierverkoopster mocht dan wel in schril contrast staan met haar schoonheid, zoals iedere vrouw zou ze niet ongevoelig blijven voor de inspanningen van een echtgenoot om het lot van haar gezin te verbeteren.
Hoe jammer toch dat de Chirurg weinig meer dan een luchtspiegeling was gebleken. Wie weet hoe lang het nog zou duren voor hij zijn taak als bestuiver tot een succes had gebracht? En stel dat de eierverkoopster op de hoogte geraakte van het snode complot waarin hij betrokken was! De man van haar dromen, hoofdrolspeler in een schandelijke onderneming waarin hij een andere vrouw bezwangerde en een onwetende man opzadelde met een kind dat het zijne niet was. Het zou het hart van dit prachtige jonge wezen breken en haar ziel zodanig tormenteren dat ze vroegtijdig een oude vrouw zou worden.
Bocoum probeerde zijn nieuwe situatie te relativeren. De kwellende gedachten aangaande het duivelse plan waarvan hij deel uitmaakte, vormden de achterkant van een medaille die uit niets dan prachtige vooruitzichten bestond. Alles had nu eenmaal zijn prijs, mijmerde hij, maar dat nam niet weg dat zijn onrust de volgende dagen gestaag toenam tot hij uiteindelijk geen oog meer dicht deed, hetgeen zelfs voor iemand die zo weinig slaap nodig had als Bocoum van het goede te veel was.
Dit kan niet blijven duren, luidde dan ook zijn conclusie na vijf opeenvolgende dagen van slapeloosheid, en hij besloot na een lange wandeling en diep nadenken een poging te ondernemen om de zaken te forceren.

 

feedback van andere lezers

 • Wee
  Prachtig Abel's spinsels en dilemma beschreven!
  x
  koyaanisqatsi: thnks Wee'tje
  xx
 • joplin
  een man met een geweten
  xx
  koyaanisqatsi: Ze bestaan hoor; ;-)
Er zijn 5 bezoekers online, waarvan 1 lid: doolhoofd.