writehi(s)story Passie voor schrijven
home   wat is writehi(s)story?   bladeren   uitgeven   gezamenlijke publicaties   boekenwinkel   manuscriptanalyse   inschrijven   contact   
top 10   wedstrijden   forum   hulp   
 
naam:  
pass:  


wachtwoord vergeten?
 
 

Volg ons op facebook

Ga naar chat

< terug

Betere leesbaarheid

Vuilniszakkenfascinatie - Reactie van het Stadsbestuur.

door ERWEE

== Wat voorafging lezen jullie best eerst onder www.writehistory.be/?p=verhaal&id=517O ==

Zeer geachte Juffrouw Luypaert,

Wij, Waarnemend Stadssecretaris Paulus van Reyen, dankt u zeer om ons op de hoogte te brengen van de door u onlangs ontvangen - niet-anonieme - mail door de heer Censuur, bevoegd voor de vuilnisophaalfirma binnen onze stad.

Overigens kunnen wij zondermeer de toch wel erg vrijpostige aanhef van de heer Censuur in deze mail totaal niet aanvaarden. Vandaar dat genoemde schrijver bij wijze van reprimande minimaal een blaam te wachten staat.
U mag hieruit echter niet besluiten, geachte Juffrouw Luypaert, dat ons Stadsbestuur ook maar iéts wil afdoen aan dat Beste, dat Lieve en/of dat Schattigste, etcetera.
Uw inzet voor onze Stad, inzet die zich vooral afspeelt op het cultureel-creatieve vlak, is daarvoor namelijk veel te groot. Waarvoor onze hartelijke dank.

Maar terzake nu. Wat betreft de ophaling van vuilniszakken en/of de restfractie in uw buurt.
Het Stadsbestuur onder leiding van Burgemeester Pieter Duyse heeft in conclaaf de volgende wijzigingen voor u in petto.

Rekening houdend met uw woon- en leefsituatie, Juffrouw Luypaert, en uw bezigheden die zich in het bijzonder afspelen op het creatieve vlak, zijn wij tijdens dat weekend in De Kleine Notelaar, langs de mooie Vlassenbroekse Scheldeboorden, tot de hierna volgende besluiten gekomen.

Na onderzoek door onze diensten zijn wij in kennis gesteld geworden van het feit dat wonen op een vierde verdieping geen relevante situatie met zich meebrengt om wekelijks al die trappen te moeten doen met, ik zou bijna zeggen, ocharme, een -1- onooglijk vuilzakje.

Omwille van het tijdverlies bij het op en neer lopen via al die trappen, heeft het Stadsbestuur tijdens dat conclaaf dan ook besloten voor u een lift te zullen installeren in betreffend gebouw.
Vervolgens begrijpen onze diensten zeer goed, met de nadruk op zeer, dat het vanwege uw fantastische en ver doorgedreven bezigheden op het vlak van de literatuur, vaak quasi onmogelijk moet zijn om ook nog eens rekening te kunnen houden met die uren en tijden der ophaling van het huisvuil, dewelke de heer Censuur in zijn mail aangeeft.
Wij stellen ons hierbij, zeer geachte Juffrouw Luypaert, het volgende voor: u krijgt een geweldige inval voor een gedicht of een column. De inspiratie en de adrenaline stroomt door uw hersenen en lichaam. Enkel te vergelijken met het stromen van het Scheldewater.
Op zo'n ogenblikken, denken wij eensluidend, heeft u wel iets anders om handen dan het buitenzetten van dat ene vuilniszakje.

Gemakkelijksheidshalve voorzien wij thans voor u en uw buurt dan ook het volgende:
Per 1 juli: afschaf van de uren om de blauwe vuilniszakken buiten te zetten volgens de uren zoals voorheen en tot hiertoe bepaald. Dit volgens een te hernieuwen contractverlenging met de firma van de heer Censuur.

Gezien uw strikt persoonlijke en tevens zeer specifieke omstandigheden mag u, Juffrouw Luypaert, die zakken voortaan tentoonstellen, zoals de heer Censuur dat in zijn mail zo plastisch aangeeft, op elk moment van de dag.
Met andere woorden: u kiest voortaan uw moment naar eigen goeddunken.
Let wel: vanaf 1 juli aanstaande.

Geen kloterijen meer de avond voorafgaande aan de ophaling. Of de ochtend zelve.
In het eerste geval bent u, zo veronderstellen wij, te druk bezig met uw schrijfsels. Tot diep in de nacht, menen wij zelfs te mogen geloven. En zoals dat doorgaans gaat met creativelingen.
In het tweede geval laten wij u dus gewoon rustig de mogelijkheid tot uitslapen. Kort en goed.
U heeft uw rechten op een broodnodige recuperatie.

Om de zaak af te ronden, zeer geachte Juffrouw Luypaert, met die gasten van de ophaalfirma, die zo nodig op tijd aan de toog hunner voorkeur willen zitten, hier heeft het Stadsbestuur geen affaire mee. Aan die vroege uren van die mannen zullen overigens ook wijzigen komen. Wijzigingen waar ze misschien-wellicht niet goed van zullen zijn. Maar de Stad betaalt en de heer Censuur zelve alsook z'n manschappen zullen zich moeten schikken naar het nieuwe ophaalsysteem dat wij voor hen in petto hebben.

Juffrouw Luypaert, u dit alles met het grootste genoegen meegedeeld hebbende,
teken ik graag met de meeste hoogachting,

Burgemeester Pieter Duyse..................................................Wnd. Stadssecretaris Paulus van Reyen

(kribbels van het onleesbare soort)

P.S.: We zijn dus met al deze veranderingen al een aardig eind op weg, zoals u ziet.
Helaas kon onze Schepen voor Leefmilieu en groen, de heer Dirk Aben, niet aanwezig zijn op ons tweedaags conclaaf in De Kleine Notelaar langs de Vlassenbroekse Scheldeboorden. Hevige koorts en een zware verkoudheid was zijn excuus.
Te persoonlijke titel beloof ik u heden plechtig, zeer geachte Juffrouw Luypaert, graag te zullen tussenkomen bij de heer Schepen, zodat ook hij z'n volledige fiat geven zal ter goedkeuring van onze onlangs genomen besluiten.

 

feedback van andere lezers

 • SabineLuypaert
  /LOL/ wat een zaaaaaaaaaaaalig weerwoord,
  hahah zit nog te lachen met mijn ene zakske in het spreekwoordelijke achterhoofd. Het ge,oegen is geheel van mijn kant aansprakelijk voor het heerlijke gevoel dat mijn aderen doorstroomt, nu mijn lichaam beseft wel een vrijheid het zich ten beurt valt (smile), een onnavolgbare koffie van het heerlijkste soort nvan uw strikt persoonlijke voorkeur zal u dan ook gewillig ten dele vallen eerstdaags,

  met welovergoten dankbaarheid
  een gelukkige inwoner
  ERWEE: Een vervolg breien aan jouw sjaal, het kon niet uitblijven.
  Komt nog een mailke van.

  Zeer bedankt zinne.
 • Ghislaine
  Topklasse.
  ERWEE: Tja, zij dwong mij hiertoe. *wink*

  Zeer bedankt!
 • muis
  Een prachtig wederantwoord op Sabines vuilniszakkenakkefietje:)

  Klein opmerkinkje: Maar de stad betaalT:) Tikfoutje wsl

  Groetjes en tot de volgende Erwee!!
  ERWEE: Toeme toch, die T, En ze stond er. Om geen commentaar te krijgen een D van gemaakt. 't Is ook altijd iets.

  Zeer bedankt!
Er zijn 3 bezoekers online, waarvan 0 leden: .