writehi(s)story Passie voor schrijven
home   wat is writehi(s)story?   bladeren   uitgeven   gezamenlijke publicaties   boekenwinkel   manuscriptanalyse   inschrijven   contact   
top 10   wedstrijden   forum   hulp   
 
naam:  
pass:  


wachtwoord vergeten?
 
 

Volg ons op facebook

Ga naar chat

< terug

Betere leesbaarheid

Memoires van een jonge dorpsmuzikant. Deel 17.

door ERWEE

Zaterdag 22 mei.
De feestelijke hulde van onze voetbalkampioenen liet ik voor wat ze was.
Na een zeer geslaagd Gala Concert met de K.H. Sinte-Cecilia te Stokkem vertrok ik omstreeks 23 uur richting eigen dorp en naar de aldaar aan gang zijnde festiviteit.
Het werd er 'redelijk' laat en na een korte nacht zette ik me aan het schrijven van de ontslagbrief.
Nadat de brief mij in orde leek, zou men na ontvagst het hiernavolgende te lezen krijgen.

M., 24 mei 1976.

Geachte heer Voorzitter,

Daar ik mij op grond van zowel morele, principiŰle als muzikale overwegingen, ontstaan uit diverse troebele situaties, me niet meer gebonden voel tot verder lidmaatschap aan uw vereniging, bied ik u hierbij mijn ontslag aan als bestuurslid, als tweede dirigent en als muzikant.

Omwille van het feit dat men zich hoe dan ook niet kan houden aan authentiek vast gelegde en bestuurlijk goedgekeurde afspraken, ben ik overgegaan tot hoger genoemde beslissing.

Het zou me te ver brengen om alle feiten die aanleiding gegeven hebben tot dit ontslag gaan op te sommen. Diverse van deze feiten zijn trouwens bekend.

In essentie komt het evenwel hier op neer, dat de harmonie een paar mensen in z'n rangen heeft, die indien zij hun leiders- en bestuursrollen zouden naleven op een tactvolle en serene wijze, zij heel wat meer lauweren hadden kunnen verdienen aan dit werk.
Er is echter gebleken dat deze heren niet in staat zijn een beleid te voeren dat berust op tact en/of stijl.
Zulks voert dan ook tot kleindorpse na´jver, berustend op een zekere vorm van jaloezie, waarvan ik persoonlijk niet langer het slachtoffer wens te blijven. De wijze die door enige heren wordt toegepast bij het besturen is inderdaad op z'n minst huichelachtig en van insinuerende aard.

Ik ben altijd van oordeel geweest dat men z'n leiders wel mag volgen, maar dat men niet verplicht is naar hun pijpen te moeten dansen. In die optiek is het dan ook dat ik niet langer wens te aanzien hoe een vereniging, waarvan ik zowat tien jaar lid geweest ben, op deze manier ten gronde gevoerd zal worden.

Ik kan me niet neerleggen bij het feit dat er steeds een manier gevonden wordt om de visie van enkele personen waar te nemen als zijnde de enig juiste. Tenzij deze visie naar voor gebracht wordt zoals in voege bij de enkele heren waarvan sprake.

Ik hoop echter dat de waarheid eens moge triomferen, en waarschijnlijk zal dat ook wel ooit, vermits leugens slechts korte beentjes hebben. Het is toch nog altijd zo dat men met een muur vol Diploma's alleen, het niet volstaat om een figuur te slaan in even welke discipline, en vooral niet in de muziek.

Wanneer men bestuurlijk gezien niet meer bij machte is zijn opinie te verdedigen of te omschrijven of te verklaren, wanneer men als muzikant niet aan z'n trekken kan komen zoals dat elders wel kan, en wanneer men als mens niet meer de zekerheid heeft op welke manier dan ook nog geapprecieerd te worden omwille van het feit dat enige andere personen en individuen al deze voorrechten wel genieten, dan is men inderdaad genoopt de beslissing te nemen die ik bij deze genomen heb.

Ik blijf niet langer alleen een aantal wantoestanden aanklagen, als het ware tegen de stroom in, van hen die binnen de vereniging meer rechten menen te hebben. Daarom zullen vanaf nu onze wegen zich hier scheiden.

Inmiddels verblijvend teken ik met hoogachting (en met dank voor de mooiere periodes uit mijn harmonietijd).

RenÚ Corvers.

Hierna volgde nog een bijvoegsel met betrekking tot enkele uit te wisselen attributen.

Het origineel van mijn ontslagbrief verzond ik op 24 mei naar de voorzitter, twee dubbels stuurde ik naar respektievelijk Theo en Jo Vranken en naar de heer Mathieu Crijns, op dat ogenblik schatbewaarder van de harmonie.


{Een epiloog zou snel volgen.}

 

feedback van andere lezers

 • SabineLuypaert
  vind dit een heel braaf briefke :P van de Heer Corvers, hij mist duidelijk erweese invloeden (breedsmile) wat betreft briefkes schrijven hahahaah (winkwinkwink)
  ERWEE: Nochtans zorgde dat toch voor een deining tegen windkracht 10.

  En ERWEE moest toennog geboren worden.

  Zeer bedankt en na de Tour de Epiloog.
 • Henny
  Toch een hele duidelijke brief met een sneer er in. Kijk eens naar het woord diploma's en plak de l even op de goede plaats.
  ERWEE: Plakwerk verricht. Duidelijk was ie inderdaad.

  Andermaal zeer bedankt, Henny.
 • muis
  laatst ž:Het origeneel van mijn =>origineel

  Idd, een heel braaf briefje, maar dan wel met zijn mening en de waarheid.
  De uitdrukking "leugens hebben korte beentjes", zal ik nooit vergeten:) Mooi gezegd.
  Graag gelezen Erwee. Ik ben happy dat ik de laatste stukjes EINDELIJK kan lezen:)
  groetjes
  ERWEE: Zeer bedankt en blij je terug te zien.
Er zijn 4 bezoekers online, waarvan 0 leden: .